bac707

小浩互联 香港CN2服务器仅需25/月

 bac707    2021年04月29日10:50:22    广告互动    22
bac707 bac707 LV 1 [青铜V1]
Ta的主题:1
Ta的评论:0
小浩互联
2021企业上云 智造未来
虚拟主机低至42元一年
云服务器
2H2G5M 低至276.8元一年
4H4G6M 低至477.44元一年
物理机
E3-1230 V2 16G内存 SSD 250GB 5M带宽 IP1个 低至945元3个月
E5-2683 V3 64G内存 SSD 500GB*1,SATA 2TB*1 10带宽 IP1个 低至1785元3个月
机房托管
1U IP1个 5M带宽 内蒙机房地址469元一个月 深圳385元一个月
活动地址:
https://www.xiaohaoidc.com/act/cloud2021/
57
https://www.bxiu.net/gentie.html
https://www.bxiu.net/postzan.html
https://www.bxiu.net/postcai.html
https://www.bxiu.net/postshoucang.html
https://www.bxiu.net/gentiezan.html
https://www.bxiu.net/gentiecai.html
https://www.bxiu.net/huifu.html
https://www.bxiu.net/xiugai.html
https://www.bxiu.net/shanchugentie.html
1
XzA=
1
https://www.bxiu.net/feedback.html
https://www.bxiu.net/qiandao.html
https://www.bxiu.net/denglu.html
0
https://www.bxiu.net/adenglu.html